Resuscitace ve světle nových guidelines - VYPRODÁNO


Bronislav Klementa, a kol.

Brožura je shrnutím nejpodstatnějších změn v KPR, které byly publikovány v roce 2010. Formou stručného textu postihuje komplexně problematiku KPR a zaměřuje na to, co autoři v oblasti KPR považují za nejdůležitější. Zaměřili se na zajištění dýchacích cest, zařadili i postupy při zajišťování intraoseálního vstupu a přehled dostupných pomůcek na našem trhu. V knize jsou také předloženy poslední statistické výsledky KPR z velké nemocnice pro dokreslení představy a možnost srovnání, jak je v těchto zařízeních KPR úspěšná.

A5 (148 x 210), 60 str., hmotnost: 0.22 kg

ISBN:978-80-87327-79-1


Na objednávku

Naše cena: 82 Kč


Intervenční a akutní kardiologie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.