Interv Akut Kardiol 2014; 13(3): 158

Mezioborové stanovisko k používání terapeutické hypotermie u pacientů po zástavě oběhu

Vladimír Černý, Martin Matějovič, Roman Škulec, Anatolij Truhlář
Česká společnost intenzivní medicíny
Česká resuscitační rada
Česká společnost anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny
Česká kardiologická společnost – pracovní skupina Akutní kardiologie

Společnost urgentní medicíny a medicíny katastrof

Zveřejněno: 1. říjen 2014


Reference

  1. Nielsen N, Wetterslev J, Cronberg T, et al. TTM Trial Investigators. Targeted temperature management at 33 °C versus 36°C after cardiac arrest. N Engl J Med 2013; 369(23): 2197-206. Přejít k původnímu zdroji...
  2. Kim F, Nichol G, Maynard C, et al. Effect of prehospital induction of mild hypothermia on survival and neurological status among adults with cardiac arrest: a randomized clinical trial. JAMA 2014; 311(1): 45-52. Přejít k původnímu zdroji...
  3. Deakin CD, Nolan JP, Soar J, et al. European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2010 Section 4. Adult advanced life support. Resuscitation 2010; 81(10): 1305-1352. Přejít k původnímu zdroji...
  4. Nolan J, Soar J, Böttiger B. ERC Statement on targeted temperature management. December 2013. 2 strany. https://www.erc.edu.
  5. Jacobs I, Nadkarni V. Targeted temperature management following cardiac arrest An Update. December 2013. 1 strana. http://www.ilcor.org/data/TTM-ILCOR-update-Dec-2013.pdf.
Intervenční a akutní kardiologie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.