Interv Akut Kardiol 2017; 16(2): 80-83

Odvrácená náhlá smrt a recidivující maligní arytmie u pacienta po proběhlé myokarditidě

Adel Abdulghani1, 2, Jozef Jakabčin2, Milouš Derner3, Pavel Červinka2
1Městská nemocnice Duchcov, 2Klinika kardiologie, Krajská zdravotní, a.s., Ústí nad Labem, 3RDG oddělení, Krajská zdravotní, a.s., Ústí nad Labem

Případ mladého pacienta dokumentuje klinický průběh virové myokarditidy po proběhlé chřipkové viróze jako etiologii ireverzibilní dysfunkce levé komory s fibrotickými změnami levé komory, septa komor a maligní arytmií v úvodní fázi i několik měsíců po určení diagnózy. Přehledně popisuje průběh diferenciální diagnostiky akutního stavu v interní medicíně od urgentního příjmu až po komplexní kardiologické řešení. Prognózu pacientů s akutní myokarditidou ani po akutní fázi myokarditidy není lehké odhadnout. V případě prezentovaného pacienta je prognóza relativně zlepšena implantací ICD přístroje a vyloučením rychlé progrese srdečního selhání na zavedené léčbě.

Klíčová slova: myokarditida, náhlá srdeční smrt, magnetická rezonance, kardioverter-defibrilátor

Reverted sudden death and malignant arrhythmias in the patient after myocarditis

The case report documents young man with myocarditis as a etiology of irreversible left ventricular dysfunction. Myocarditis is the pathological result of myocardial infection and autoimmunity that causes active inflammatory destruction of myocytes. In our case fibrotic scar tissue was documented with magnetic resonance imaging in the left ventricle and interventricular septal tissue. Malignant arrhythmia was the etiology of aborted sudden cardiac death in the acute phase and few months later. Case describes the process of differential diagnosis of acute phase after ventricular tachycardia at the emergency department. Prognosis of patients after myocarditis is not easy to estimate. In this case the patient's prognosis is relatively better due to implantation of the cardioverter defibrillator device and exclusion of the fulminant progression of the heart failure.

Keywords: myocarditis, sudden cardiac death, magnetic resonance, cardioverter defibrillator

Zveřejněno: 1. květen 2017


Intervenční a akutní kardiologie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.