Soutěž o nejlepší originální práci publikovanou na stránkách časopisu Intervenční a akutní kardiologie

Každý rok je vítěznému kolektivu autorů předána cena za nejlepší originální práci publikovanou v časopise Intervenční a akutní kardiologie. Soutěž vyhlašuje redakční rada a vydavatel časopisu společnost SOLEN. Hlasování redakční rady je tajné. Vítěz získá odměnu ve výši 30.000Kč od sponzora soutěže, společnost B-Braun. Pokud se chcete zúčastnit také Vy, zašlete Vaši originální práci e-mailem prof. MUDr. Janu Vojáčkovi, DrSc. (vojacek@solen.cz). Těšíme se na Vaše příspěvky!


Výsledky soutěže o nejlepší originální práci:


2012

Záchovné operace mitrální chlopně - Jan Harrer, Pavel Žáček, Jan Vojáček, Jan Dominik, Arnošt Drašnar

Interv Akut Kardiol 2012; 11 (3–4): 112–116


2011

Nová technika katetrizačního uzávěru mitrálního paravalvulárního leaku – Jaroslav Januška, Marian Branny, Martin Fiala, Miroslav Dorda, Petr Malík, Josef Nečas, Martin Mates, Petr Neužil

Interv Akut Kardiol 2011; 10(2): 54–56


2010

Srovnání nízké a standardní dávky nefrakciovaného heparinu u transradiálních diagnostických srdečních katetrizací – Ivo Bernat, Jan Pešek, Jiří Koza, Michal Šmíd, Hana Brůhová, Gabriela Štěrbáková, Lucie Štěpánková, Martin Kačer, Petr Doškář, Richard Rokyta

Interv Akut Kardiol 2010; 9(3): 130–134


2009

Selektivní katetrizační ablace v léčbě perzistující fibrilace síní u nemocných s chronickou srdeční insuficiencí - Josef Kautzner, Hanka Mlčochová, Petr Peichl, Robert Čihák, Peter Hlivák, Dan Wichterle

Interv Akut Kardiol 2009; 8(2): 64–68


2008

Levokomorová stimulace – alternativa srdeční resynchronizační terapie? - Lucie Riedlbauchová, Tomáš Marek, Lucie Popová, Věra Lánská, Hanka Mlčochová, Petr Peichl, Josef Kautzner

Interv Akut Kardiol 2008; 7(1): 10–16

Intervenční a akutní kardiologie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.