Soutěž o nejlepší kazuistiku publikovanou na stránkách časopisu Intervenční a akutní kardiologie

Každý rok je vítěznému autorovi předána cena za nejlepší kazuistiku publikovanou v časopise Intervenční a akutní kardiologie. Soutěž vyhlašuje redakční rada a vydavatel časopisu společnost SOLEN a vítěz získá odměnu ve výši 30.000Kč od sponzora soutěže, společnost Boston Scientific Česká republika. Pokud se chcete zúčastnit také Vy, zašlete Vaši kazuistiku e-mailem prof. MUDr. Janu Vojáčkovi, DrSc. (vojacek@solen.cz). Těšíme se na Vaše příspěvky!


Výsledky soutěže o nejlepší kazuistiku:


Nejlepší originální práceKvalita života po Rossově operaci - Martin Voborník - Jan Vojáček, Martina Cvečková, Pavel Žáček, Jaroslav ŠpatenkaInterv Akut Kardiol 2013; 12(4): 174–176


2013


Spontánní ruptura gigantického aneuryzmatu pravé koronární tepny jako příčina srdeční tamponády - Jana Hanuliaková, Bronislav Janek, Peter Telekes, David Horák, Tomáš Roubíček, Zdeněk Velička, Rostislav Polášek


Interv Akut Kardiol 2013; 12(3): 159–162


2012

Fraktura koronárního stentu jako příčina akutního infarktu myokardu - Vladimír Rozsíval, Jan Matějka

Interv Akut Kardiol 2012; 11(3–4): 154-156


2011

Operace srdce těhotné ženy – Vladimír Lonský, Pavel Marcián, Andrea Steriovský, Kateřina Přikrylová, Karolína Fábiková, Vilém Bruk, Martin Procházka

Interv Akut Kardiol 2011; 10(1): 31–34


2010

Nezvyklá dislokace síňové a levokomorové elektrody biventrikulárního implantabilního defibrilátoru - Jolana Lipoldová, Miroslav Novák, Tomáš Vykypěl, Ivo Dvořák

Interv Akut Kardiol 2010: 9(1): 31–36


2009

Perkutánní implantace aortální chlopně u nemocné s těsnou aortální stenózou - Michael Želízko, Bronislav Janek, Ivan Netuka, Jiří Malý, Tomáš Kotulák, Tomáš Marek, Dana Kautznerová, Olaf Luha

Interv Akut Kardiol 2009; 8(1): 43–46


2008

Kombinace elektroanatomického mapování a kryoablace incesantní komorové extrasystolie z levého Valvasova sinu – Martin Fiala

Interv Akut Kardiol 2008; 7(4): 155–157


2007

Úspěšné řešení arytmické bouře časně po infarktu myokardu pomocí katetrizační ablace spouštěcího ložiska – Petr Peichl, Jiří Kettner, Josef Kautzner

Interv Akut Kardiol 2007; 6: 31–33


2006

Tako-tsubo kardiomyopatie – Josef Bis

Interv Akut Kardiol 2006; 5: 227–230


2005

Komplikované koronární intervence. Kdy ještě? Kdy již ne? - Josef Šťásek, Dušan Černohorský, Josef Bis, Miroslav Brtko, Pavel Polanský, Jan Vojáček

Interv Akut Kardiol 2005; 4: 98–102


2004

První použití mechanické srdeční podpory v České republice - Jiří Kettner, Jan Pirk, Ivan Netuka, Jiří Malý, Jaroslav Mašín, Aleš Březina

Interv Akut Kardiol 2004; 3: 86–88


Boston Scientifics Česká republika - sponzor soutěže

Intervenční a akutní kardiologie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.