Časopis vychází od roku 2002 a publikuje původní sdělení, přehledné články, kazuistiky, zkrácené obrazové kazuistiky s krátkým popisem zajímavých nálezů získaných některými zobrazovacími metodami, nové trendy ve farmakoterapii, diskuzní příspěvky k publikovaným článkům nebo k aktuálním problémům v oblasti intervenční a akutní kardiologie, elektro­fyziologie nebo v oblastech souvisejících s hlavním zaměřením časopisu. Dále přináší recenze nových publikací a informace o proběhlých a chystaných odborných akcích. Příspěvky se zveřejňují v češtině, slovenštině nebo v angličtině. Časopis je prezentován na významných kardiologických akcích, kde rovněž často vystupuje jako mediální partner. Časopis vychází ve spolupráci s pracovní skupinou Akutní kardiologie a Intervenční kardiologií.


Ročník – 17.

Náklad – 2 500 ks

Periodicita – 4x ročně

Časopis je zařazen do databází:

 • SCOPUS
 • EMBASE
 • EBSCO
 • Bibliographia Medica Čechoslovaca
 • Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR

Cena předplatného pro rok 2018 – 560 Kč

Rubriky

 • Editorial
 • Původní práce
 • Přehledové články
 • Kazuistiky
 • Obrazové kazuistiky
 • Farmakoterapie
 • Aktuální sdělení (Hot-line)
 • Komentáře
 • Tipy a triky
 • Recenze tuzemských i zahraničních publikací
 • Excerpta z literatury
 • Informace, Dopisy redakci

Citační zkratka – Interv Akut Kardiol

ISSN

 • ISSN 1213-807X (tištěná verze)
 • ISSN 1803-5302 (on-line verze)

Přílohy (určeno předplatitelům)

 • abstrakta z významných kardiologických kongresů

Šéfredaktor

 • prof. MUDr. Vojáček Jan, DrSc., FESC., FACC.

Zástupci šéfredaktora

 • MUDr. Janský Petr
 • MUDr. Kala Petr, Ph.D., FESC
 • prof. MUDr. Kautzner Josef, CSc., FESC
 • MUDr. Kettner Jiří, CSc., FESC

Odborní redaktoři

 • MUDr. Bernat Ivo
 • MUDr. Brtko Miroslav, Ph.D.
 • MUDr. Janota Tomáš
 • MUDr. Solař Miroslav, Ph.D.
 • MUDr. Varvařovský Ivo, Ph.D.

Redakční rada

 • prof. MUDr. Aschermann Michael, DrSc., FACC, FESC
 • Bertrand F. Olivier, MD, PhD., FSCAI (Québec City)
 • MUDr. Bytešník Jan, CSc.
 • MUDr. Dvořák Karel
 • assoc. prof. Dariusz Dudek, MD, PhD, FESC (Krakov)
 • professor Vladimir Dzavik, MD, FRCPC (Toronto)
 • MUDr. Fiala Martin
 • MUDr. Groch Ladislav
 • doc. MUDr. Harrer Jan, CSc.
 • MUDr. Hlinomaz Ota, CSc.
 • prof. MUDr. Hricák Vasiľ, DrSc., FESC, FACC (Bratislava)
 • MUDr. Jebavý Pavel, CSc.
 • prof. MUDr. Köcher Martin, Ph.D.
 • Louvard Yves, MD (Massy)
 • MUDr. Kováč Jan, CCST., FACC, FESC (Leicester)
 • prof. MUDr. Lukl Jan, CSc.
 • Carlo di Mario, MD, FESC, FACC (London)
 • doc. MUDr. Mates Martin, CSc., FESC
 • prof. MUDr. Peregrin Jan, CSc.
 • MUDr. Richter Marek
 • prof. MUDr. Rokyta Richard, Ph.D.
 • MUDr. Rozsíval Vladimír, CSc.
 • MUDr. Studenčan Martin, Ph.D., FESC
 • doc. MUDr. Šetina Marek, CSc.
 • MUDr. Šimek Stanislav, CSc., FESC
 • MUDr. Šochman Jan, CSc.
 • MUDr. Štípal Roman, CSc.
 • doc. MUDr. Šťásek Josef, Ph.D.
 • doc. MUDr. Táborský Miloš, CSc.
 • MUDr. Tax Petr
 • prof. MUDr. Vojáček Jan, Ph.D.
 • prof. MUDr. Widimský Petr, DrSc., FESC
 • MUDr. Želízko Michael, CSc.


Členové redakční rady nejsou zaměstnanci vydavatele.


 • Všechny publikované články prochází dvojitým nezávislým a oboustranně anonymním recenzním řízením.
 • Indexováno/excerpováno v Bibliographia medica čechoslovaca.
 • Registrace u MK ČR - E 13516
 • Časopis je zařazen do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice, indexován ve SCOPUS a EMBASE.

Odpovědná redaktorka

 • Mgr. Zdeňka Bartáková

Vydavatel

 • Solen, s. r. o.

Redakce

 • Lazecká 297/51, 779 00 Olomouc
 • mob.: 777 557 416
 • e-mail: bartakova@solen.cz
 • IČ 25553933
 • DIČ CZ25553933

Distributor časopisu v ČR

 • Solen, s.r.o., Lazecká 297/51, 779 00 Olomouc

Distributor časopisu v SR

 • Solen, s.r.o., Ambrova 5, 861 01 Bratislava

Obchodní oddělení

 • Ing. Lenka Mihulková
 • e-mail: mihulkova@solen.cz
 • Charlese de Gaulla 3, 160 00 Praha 6
 • tel.: 233 340 201
 • mob.: 734 567 854
 • fax: 233 340 202

Intervenční a akutní kardiologie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

 1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
 2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.