Interv Akut Kardiol 2017; 16(1): 25-26

Symptomatická gigantická perikardiální cysta

Milan Plíva1, 3, Martin Děrgel2, Jan Večeřa1,3, Jiří Vondrák1, Jan Záveský4, Petr Vojtíšek1
Interní klinika – Kardiologické oddělení, Pardubická nemocnice, Nemocnice Pardubického kraje, a.s.; 1
Kardiochirurgická klinika, Fakultní nemocnice Hradec Králové; 2
Kardiologické centrum Agel Pardubice, a.s.; 3
Radiodiagnostické oddělení, Pardubická nemocnice, Nemocnice Pardubického kraje, a.s.; 4

Perikardiální cysty jsou vzácné mediastinální útvary s incidencí 1:100 000. Obvykle jsou asymptomatické, náhodně zachycené zobrazovacím vyšetřením. Asymptomatické perikardiální cysty řešíme obvykle konzervativně, v případě symptomatických je indikována chirurgická léčba či perkutánní aspirace. Prezentujeme případ pacienta s objemnou perikardiální cystou, jež se manifestovala bolestí na hrudi a prekolapsem, úspěšně extirpovanou s pomocí videoasistované thorakotomie.

Klíčová slova: perikard, cysta, bolesti na hrudi, chirurgie

Symptomatic giant pericardial cyst

Pericardial cysts are rare mediastinal abnormalities with an incidence rate of 1 per 100,000. They are mostly asymptomatic, discovered incidentally during routine imaging examination. The management of pericardial cysts depends on their size and symptoms, where asymptomatic ones are usually observed, while symptomatic ones are indicated for a surgical resection or percutaneous aspiration. We report the case of patient with giant pericardial cyst presenting with chest pain and precollapse, successfully extirpated using video- assisted thoracoscopic surgery.

Keywords: pericardium, cyst, chest pain, surgery

Zveřejněno: 1. duben 2017


Intervenční a akutní kardiologie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.