Interv Akut Kardiol 2014; 13(4): 171

Novinky v přednemocniční péči u pacientů s AKS

Marek Janka
Koronární jednotka, Oblastní nemocnice Kladno

 

Klíčová slova:  

Zveřejněno: 1. prosinec 2014


Reference

  1. WIVIOTT, Stephen D, et al. Prasugrel versus Clopidogrel in Patients with Acute Coronary Syndromes. New England Journal of Medicine. 2007-11-15, vol. 357, issue 20, s. 2001-2015. DOI: 10.1056/NEJMoa0706482.Dostupné z: http://www.nejm.org/doi/abs/10.1056/NEJMoa0706482. Přejít k původnímu zdroji...
  2. WALLENTIN, Lars et al. Ticagrelor versus Clo pidogrel in Patients with Acute Coronary Syndromes. New England Journal of Medicine. 2009-09-10, vol. 361, issue 11, s. 1045-1057. DOI: 10.1056/NEJMoa0904327.Dostupné z: http://www.nejm.org/doi/abs/10.1056/NEJMoa0904327. Přejít k původnímu zdroji...
  3. MONTALESCOT, Gilles et al. A Comparison of prasugrel at the time of percutaneous Coronary intervention or as pretreatment at the time of diagnosis in patients with non-ST-segment elevation myocardial infarction: Design and rationale for the ACCOAST study. American Heart Journal. 2011, vol. 161, issue 4, 650-656.e1. DOI: 10.1016/j.ahj.2010.10.017. Dostupné z: http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0002870310009 178. Přejít k původnímu zdroji...
  4. MONTALESCOT, Gilles et al. Ambulance or in-catheterization laboratory administration of ticagrelor for primary percutaneous coronary intervention for ST-segment elevation myocardial infarction: Rationale and design of the randomized, double-blind Administration of Ticagrelor in the cath Lab or in the Ambulance for New ST elevation myocardial Infarction to open the Coronary artery (ATLANTIC) study. American Heart Journal. 2013, vol. 165, issue 4, s. 515-522. DOI: 10.1016/j.ahj.2012.12.015. Dostupné z: http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0002870313000525. Přejít k původnímu zdroji...
Intervenční a akutní kardiologie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.